Der sker

Generalforsamling

31. marts, 2017

Faaborgegnens Efterskole d. 24. april kl. 19.00. Efter generalforsamlingen er der kaffe, kage og fortællig- og sangtime.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forstandernes beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Erik Nøhr på valg

Anette Karlsen på valg

Hanne Outzen på valg

Ditlev Schaeffer ikke på valg

Karin Mikkelsen ikke på valg

Karen Rasmussen ikke på valg

Jens Udenby ikke på valg

Suppleanter: Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Afdelingsleder

28. februar, 2023

Vi søger ny afdelingsleder.

 

Efterskolernes Aften 2023

02. januar, 2023

Skal du på  efterskole?

Så kig forbi.

Se alle nyheder