Øjeblikke

Lea har ordet

19. december, 2016

Hvorfor er du så dejlig

Af Lea Mahima Sørensen, elev på Faaborgegnens Efterskole 2016-17

De unge i 2016 søger stadig efterskolernes værdier. Det er eftertragtet at få et år med oplevelser i bagagen og dannelse for livet. Grundtvig har ikke levet forgæves.

”Hvorfor er du så dejlig?” Med denne sætning bliver nye elever mødt på Faaborgegnens Efterskole i det sydfynske bakkeland. I disse ord ligger der så meget vægt på rummelighed og umiddelbar kærlighed. Ordene signalerer som udgangspunkt, at man ser den unge som et dejligt menneske, allerede inden man kender den enkeltes personlighed.
Mange steder bliver teenagere stemplet for at være dovne og uengagerede væsner, der lever i hver deres lille verden kun, optaget af sociale medier, men på Faaborgegnens Efterskole vælger man at fokusere på de potentielle muligheder i det unge menneske.

Der findes utallige efterskoler i Danmark med hver deres forskelligheder. Nogle lægger vægt på sport, andre på drama eller musik. På den sydfynske efterskole behøver man ikke at være elite-fodboldspiller eller halvprofessionel musiker for at kunne være der. Her er plads og ikke bare fysisk plads, men også hjerterum til alle typer. Det er ikke bare tomme ord, men noget de gør en dyd ud af at udleve både gennem ord og handling.

Cykelholdet sættes
Når et nyt hold elever møder forventningsfulde op i august måned på en efter- skole, kan det sammenlignes med en flok cykelryttere, der skal starte en ny sæson på den tohjulede. Alle er spændte og kommer med hver sine forventninger og mål. Det handler om at finde sin plads på holdet. Nogle har en god sæson med i bagagen, og har stor selvtillid og gåpåmod. De ser sig selv som mulig kaptajn på holdet, og er sprintertyper, der ser sig selv forrest i feltet.
Andre kommer med et mere beskedent selvbillede. Disse typer er vant til at træne hårdt, og er villige til at tage rollen som vandbærere. De holder sig i baggrunden, men er en vigtig del af cykelenheden.
Når man overfører dette billede til et nyt hold elever, som mødes for første gang kan man genkende henholdsvis kaptajner og vandbærere blandt de unge.
Når rutinerne bliver en dagligdag, sker det til tider, at kaptajnerne taber pusten og gåpåmodet. De ligger ikke længere i førerfeltet, men falder lidt tilbage i midterfeltet. Tværtimod ser man ofte nogle vandbærere kæmpe sig frem i løbet, og rollerne på holdet forandres markant.
Dette kan også forekomme på en efterskoleårgang, men er kun en naturlig proces. Essentielt for begge eksempler er det, at man starter som en flok individer, men hen af vejen bygger man et hold op, som kun kan fungere som en samlet enhed, hvor alle finder deres individuelle plads på holdet.

Jeg er fordi vi er
På Faaborgegnens Efterskole har man en grundlæggende teori, der hedder ”Jeg er fordi vi er.” Det dækker over, at man ønsker at skabe efterskole i samarbejde mellem de ansatte og eleverne. En forudsætning for at dette kan lykkes er, at alle parter går helhjertet ind i fællesskabet. Her tales om det forpligtende fællesskab, hvor alle giver noget af sig selv, men til gen- gæld også får en masse tilbage.
De mange hverdage sammen giver et stærkt sammenhold. Man oplever hinanden i forskellige situationer, hvor man finder ud af, hvem man selv er, men også hvordan de andre agerer. Man får øje på individernes unikke nuancer, og lærer at sætte pris på det forpligtende fælleskab. Det er en proces, som er en del af livets dannelsesrejse. Det giver den unge plads til at udvikle sig i trygge rammer.

Nærvær
I en overfladisk digital verden kan nærvær virke som et fremmedord. På mange efterskoler og også på Faaborgegnens Efterskole sætter de rammer omkring brugen af mobiltelefoner i hverdagen. Ved at lade mobiltelefonerne være oppe på værelset får det enkelte menneske ro og overskud til at fordybe sig i nærværet. Det skaber tryghed til at kunne udfolde sig menneskeligt. Det giver det unge menneske forståelse for vigtigheden af at bygge en relation op af nærvær. Det er en unik mulighed for at være med til at skabe en generation, der tør at se hinanden i øjnene uden en skærm imellem sig, men i stedet knytte et bånd og venskab for livet. Et vigtigt aspekt er, at et efterskoleophold er med til at danne det unge væsen. At give eleverne et solidt grundlag af sunde og inspirerende værdier, som de kan bruge på deres lange rejse gennem livet.

Et ophold på Faaborgegnens Efterskole giver individet en forståelse for sine med- mennesker og at alle er født med forskellige livsvilkår, som gør det enkelte menneske unikt og værd at holde af.

Øjeblikke

The Plastic Planet

19. juni, 2018

Se den flotte FAAE film om plastik i verdenen.

Øjeblikke

Lejrskole 2018

14. maj, 2018

I næste uge drager vi på lejrskole i Spanien.

Se alle nyheder