Elever på FAAE

På Faaborgegnens Efterskole er der 128 elever – ca. lige mange piger og drenge – i 9. og 10. klasse. Eleverne udgør et dejligt udsnit af almindelige menneskers ualmindelige børn fra nær og fjern; Jylland fra nord til syd og fra øst til vest, Fyn, Sjælland, Bornholm og andre eksotiske egne. Eleverne og de voksne på skolen lever sammen i forvisningen om, at her skal alle behandles ordentligt. Læs mere om at være elev
FAAE Glow

Elever på FAAE

Mangfoldighedens styrke

På Faaborgegnens Efterskole tror vi på mangfoldighedens styrke, og eleverne på FAAE kommer til skolen med al deres forskellighed. Det gælder evner, anlæg, opdragelse, erfaringer, holdninger, smag, meninger og udseende.

Vi har alle brug for at mødes med andre mennesker, hvis vi skal udvikle os, og fællesskaber er med til at danne os. Det vil sige, at hver og en må gøre sig umage, for at de andre i fællesskabet føler sig trygge, har frihed til at gøre deres mening gældende, har mulighed for at udvikle sig. Man kan ikke overlade ansvaret for det gode fællesskab til de andre. Alle har et personligt ansvar.

Så velkommen til muligheden for at ville noget andet – sammen med andre. Velkommen til muligheden for at tro; på dig selv og på andre. Velkommen til muligheden for at logge ud af de sociale medier og ind i den virkelighed, der udspiller sig lige for næsen af dig. Velkommen til muligheden for at sige ja i stedet for nej. Velkommen til muligheden for at tro på det bedste i alle mennesker.

FAAE borger

Vi ved, hvad vi vil, men i åbenhed skaber vi et positivt og aktivt engagement i såvel livet på efterskolen som i livet generelt. Du vil derfor møde elevmedbestemmelse på mange områder; På Faaborgegnens Efterskole kalder vi det indbydelse til indflydelse.

For os er det vigtigt, at vi giver dig lyst til at deltage i beslutningsprocesser og for at gøre det, er det vigtigt, at du forstår, at engagement og deltagelse er en forudsætning for indflydelse.

Spørgsmålene vedrørende demokrati på en efterskole er mange, og de endegyldige svar er ikke lige om hjørnet, men der er ingen tvivl om, at det at bevare og udvikle et godt og tidssvarende demokrati er en vedvarende proces, der kræver bevidsthed og engagement.

Det er vigtigt hele tiden at stille spørgsmål til det bestående – det forsøger vi at gøre på Faaborgegnens Efterskole.