Økonomi

På Faaborgegnens Efterskole er der ingen ekstra udgifter. Når skolepengene er betalt, er der også betalt for undervisning, kost, lejrskole og øjeblikke, som elever og forældre aldrig glemmer. Læs mere
FAAE Glow

Økonomi

Elevstøtte

Prisen for et års oplevelser på Faaborgegnens Efterskole er for skoleåret 2022-23 kr. 2.575 pr. uge, men alle danske elever er sikret støtte fra staten. Derfor bliver det, der skal betales, væsentligt mindre. På Faaborgegnens Efterskole er beløbet inklusiv lejrskole, således at man som forældre ikke bliver præsenteret for en ekstraregning.

Du kan få hjælp til at udregne økonomien i forbindelse med dit efterskoleophold ved at bruge nedenstående link til Efterskolernes Sekretariat. Link til udregning af elevstøtte.

Hvis du ønsker info om tilmeldingen som elev (og forældre), så følg venligst dette link til en verden i FAAEver!

Det er vigtigt at læse de økonomiske og juridiske “Vilkår 2022-23”  inden ansøgningen om optagelse.

Mulighed for ekstra støtte?

Der kan gives individuel, supplerende støtte til et efterskoleophold. Støtten kan gives efter en konkret, individuel vurdering.

Det er fra politiske side understreget et sociale sigte i målsætningen om at “sikre, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at deres børn kommer på efterskole.”

Der afsættes på den årlige finanslov øremærkede midler som et tilskudsbeløb til individuel, supplerende elevstøtte.

Formål med tilskuddet
Efterskoleloven fastsætter i § 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle, supplerende elevstøtte. Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle. Regler vedrørende egenbetalingen og nedsættelses af egenbetaling skal respekteres.

Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering, og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.:

  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
  • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Andre forhold

Hvordan uddeles den supplerende støtte på Faaborgegnens Efterskole
Der er ikke centralt fastsatte retningslinjer vedrørende den individuelle elevstøtte ud over det overordnede formål for tildeling. Tildelingen sker efter skolens konkrete individuelle skøn ud fra de oplysninger som indhentes forud for vurderingen af ansøgningerne.

Ansøgningen udformes på denne blanket: Ansøgning – tryk på download og udfyld venligst blanketten.

Ansøgningen udprintes, underskrives og medsendes sammen med al relevant dokumentation til skolens adresse.

Afgørelser vedr. tildelingerne, der i praksis bliver truffet af skolens ledelsesteam, kan ankes til skolens bestyrelse. Der findes ikke andre klageinstanser.

 

Pulje til elever fra Sønderjylland

Er man bosiddende i Sønderjylland, kan man søge tilskud hos Sønderjysk Skoleforening. Sønderjylland er i denne sammenhæng syd for Kongeåen.

For at være tilskudsberettiget kræves det, at man er medlem af foreningen. Find yderligere oplysninger om Sønderjysk Skoleforening og ansøgningsmulighederne HER

CY_FAAE-2021-67