Økonomi

På Faaborgegnens Efterskole er der ingen ekstra udgifter. Når skolepengene er betalt, er der også betalt for undervisning, kost, lejrskole og øjeblikke, som elever og forældre aldrig glemmer. Læs mere
FAAE Glow

Økonomi

Elevstøtte

Prisen for et års oplevelser på Faaborgegnens Efterskole er for skoleåret 2019-20 kr. 2.360 pr. uge, men alle danske elever er sikret støtte fra staten. Derfor bliver det, der skal betales, væsentligt mindre. På Faaborgegnens Efterskole er beløbet inklusiv lejrskole, således at man som forældre ikke bliver præsenteret for en ekstraregning.

Du kan få hjælp til at udregne økonomien i forbindelse med dit efterskoleophold ved at bruge nedenstående link til Efterskolernes Sekretariat. Link til udregning af elevstøtte.

Hvis du ønsker info om tilmeldingen som elev (og forældre), så følg venligst dette link til en verden i FAAEver!

Det er vigtigt at læse de økonomiske og juridiske vilkår Vilkår 2019-20 inden ansøgningen om optagelse.

Supplerende støtte

Der kan gives individuel, supplerende støtte til et efterskoleophold. Støtten kan gives efter en konkret, individuel vurdering.

Regeringsgrundlaget fra oktober 2011 understregede det sociale sigte i målsætningen om at “sikre, at det for alle familier er økonomisk overkommeligt, at deres børn kommer på efterskole.”

Under denne overskrift skete der fra 2012 en ekstraordinær stigning i skolernes pulje til individuel, supplerende elevstøtte.

Øremærkede midler. På den årlige finanslov fastsættes et tilskudsbeløb til individuel, supplerende elevstøtte.

Formål med tilskuddet. Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle, supplerende elevstøtte. Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle. Regler vedrørende egenbetalingen og nedsættelses af egenbetaling skal respekteres.

Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering, og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.:

  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
  • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Andre forhold

Faaborgegnens Efterskoles retningslinjer for tildeling. Der er ikke centralt fastsatte retningslinjer vedrørende den individuelle elevstøtte ud over det overordnede formål for tildeling. Tildelingen sker efter skolens egen beslutning og på skolens eget ansvar.

Ansøgningen udformes på denne blanket: Ansøgning – tryk på download og udfyld venligst blanketten.

Ansøgningen udprintes, underskrives og medsendes sammen med al relevant dokumentation til skolens adresse.

Afgørelser vedr. tildelingerne, der i praksis bliver truffet af skolens ledelsesteam, kan ankes til skolens bestyrelse. Der findes ikke andre klageinstanser.

 

Eleverne slapper lidt af og spiller lidt musik