Personalet på FAAE

Anders Ægidius

Thomas Andersen

Anni Kjeldsen

Køkkenassistent

Claus Truelsen

Køkkenchef

Vanda Holm Skytte

Køkkenassistent

Daniel Fuglesang Hansen

Erlend Solvang

Betina Lindholm Vie

Sundhedsmedarbejder

Eva Vermehren

Lærer

Helle Lundsfryd

Helle Frederiksen

Forretningsfører

Henrik de Caville Ibsen

Jacob Sten Madsen

Justin Bevan

Kirsten Holm

Kåre Linnebjerg

Lars Bech Kristiansen

Lea Cedergreen

Lærer

Lene Rask Rasmussen

Køkkenassistent

Lise Marie Kjær Jensen

Louise Boye Bundgaard

Lærerpraktikant Den frie Lærerskole

Marianne Kjær Nielsen

Viceforstander

Martin Thue Hansen

Mi Lee Jørgensen

Pedelmedhjælper

Nanna Rasmussen

Ulrik Hoffmann

Forstander