10+

Kunne du tænke dig at gå i en anderledes 10. klasse? Læs mere om 10+
FAAE Glow

10+

Fra elev til studerende

At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole.

Du skal lære at studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du udvikle din evne til at bruge og udvikle faglig viden og se denne i nye sammenhænge.

Du skal: VIDENSINDSAMLE VURDERE UNDERSØGE FORMIDLE

Det er et skoleår opdelt i projekter – ofte gennemført i grupper, men også soloprojekter suppleret med en ugentlig studiedag. Du skal have lyst til:

• At arbejde med din selvstændighed

• At blive fagligt udfordret

• At samarbejde med nogen, der også gider at bide sig fat i et emne

• At udvikle dig og træne din rolle som kammerat og samarbejdspartner

• At arbejde undersøgende – for eksempel at tage ud og interviewe fagfolk

• At modtage og give konstruktiv kritik

• At være i dialog med din lærer, der skubber til netop den udvikling, som du er i gang med

10+ er en prøve- og karakterfri 10. klasse

Læs mere i vores 10+ folder

Hvad er 10+?

VIDENSINDSAMLE - VURDERE - UNDERSØGE - FORMIDLE

Studie og projekt

I 10+ er tiden delt op i to dele:

1. Studiefag

2. Projekt

I realiteten er der også en tredje del af hverdagen på 10+, nemlig den, hvor du er sammen med alle de andre på skolen i for eksempel valgfag, linjefag og fællestimer. Studiefagene ligger på den “lange dag”, hvor 10+ er sammen næsten hele dagen.

Præsentationen af projekterne foregår også i vores nye MeWe Space.

Værktøjskassen Det naturvidenskabelige Kultur og samfund Sprog og sprogforståelse Projekterne

Værktøjskassen

I det studiefag, som vi kalder “Værktøjskassen”, lærer du om det, der relaterer til det at studere. Det kan være rigtig mange forskellige ting, men her er nogle bud:

• Kildekritik

• Informationssøgning

• Layout af skriftlige opgaver

• Opsætning af et regneark

• At forstå PDF

• At udarbejde problemformuleringer

• Teknikker til idégenerering

• At få lavet sig en god disposition

• Selvevaluering

• Tidsplanlægning

• Tilegne sig apps, som hjælper med arbejdet

• Synopsis arbejde

Værktøjskassen er med andre ord meget af det, som på en eller anden måde ligger i alle fag.

Det naturvidenskabelige

I det studiefag, som vi kalder “Det naturvidenskabelige”, arbejder vi med områder fra matematik og fysik/kemi.

Du vil i studiefaget møde matematik, der knytter sig til 10. klasse og forløb med udgangspunkt i fysik/kemi. Vi vil bl.a. arbejde med

• Eksemplarisk kemiforløb (f.eks.; de gyldne regler, bindinger og det periodiske system)

• Eksemplarisk fysikforløb (f.eks. energi, energiformer, omsætning af energi og problemstillinger i forhold til klima)

• Programmering og dataopsamling (f.eks. Lego, data-log)

• Matematik (f.eks. trigonometri, andengradsfunktion, vækst)

Kultur og samfund

I det studiefag, vi kalder “Kultur og samfund” lærer du om meget af det, der har med samfundet og kultur at gøre. Det kan være teori, men også undersøgelser og debat. Her er nogle bud på temaer:

• Etik

• Ideologi

• Det politiske system

• Kunstens rolle

• Historie

• Samfundsforhold

• Filosofiske retninger

• Overlevering, mundtlig og skriftlig

“Kultur og samfund” er med andre ord en indføring i, hvad der er på spil samfundsmæssigt og kulturelt.

Sprog og sprogforståelse

I det studiefag, vi kalder “Sprog og sprogforståelse”, lærer du om det, der relaterer til det talte og det skrevne sprog. Det kan være på dansk, engelsk, tysk, fransk. Her er nogle bud på temaer:

• Grammatik

• Skriveproces

• Genreforståelse

• At skrive en rapport

• Retorik

• Analyse af litteratur, kunst mm

• Læse værker

• Anmeldelse

• Sprogæstetik

• Kommunikation, verbalt og nonverbalt

• Vokabolarium

“Sprog og sprogforståelse” er en rundtur i alt, hvad der har med kommunikation mellem mennesker at gøre.

Projekterne

I projekttimerne arbejder vi med et tema, et emne eller en problemstilling. Ud fra en fælles overskrift gennemfører vi projekter fra indledende research til afsluttende formidling. Projekterne kan have meget forskellig karakter, og det kan de afsluttende præsentationer også: Film, keynote, debat, plakat, digt rapport osv osv. Faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser for arbejdsgang, udtryk og samarbejdsformer.

Studiefag og projekt “arbejder sammen” på den måde, at indholdet i studiefaget ofte vil supplere det, som vi arbejder med i projektfaget.

Hvad siger de tidligere 10+ elever?

Efter at jeg har brugt et år med 10+, kan jeg mærke, at det er mere overskueligt at tilgå projekter i gymnasiet. Jeg har lært at blive bedre til at disponere min tid i forhold til alle de lektier og opgaver, som jeg har for, da jeg har overblik over, hvad jeg kan nå – og hvad jeg ikke kan nå.

Sigurd

 

Det er altid en fordel at have mod til at turde snakke foran en hel klasse og en masse mennesker, som man ikke kender. Jeg synes, at jeg gennem 10+ har fået redskaberne til at kunne gøre dette på en måde, så man gør emnet interessant og spændende at høre på, men også at få de vigtigste pointer frem foran et publikum og samtidige overskue store opgaver.

Anna

 

For mig har 10+ umiddelbart været en større personlig udvikling end faglig udvikling. Til gengæld føler jeg nu, at jeg i højere grad forstår og gennemskuer det faglige. Jeg har lettere ved at finde mine fokusområder, og jeg er mere bevidst om arbejdsprocesser, mine egne evner og mine samarbejdsevner.

Frederikke

Fag for alle

 

Morgensang og fortælletime

På Faaborgegnens Efterskole mener vi, at det er vigtigt at starte dagen i fællesskab. Det giver mulighed for at samle op på de enkelte dage, og en anden vigtig del af timen er muligheden for fortællingen. Vi forstår fortællingen bredt, og det kan dække over: nyheder fra ind- og udland, en rejsebeskrivelse, et musiknummer, en sang, en fortælling

 

Fællesidræt og udemotion/dans

Foruden en mængde bevægelsesvalgfag, har alle nu også den glæde at deltage i fællesidræt og udemotion/dans to timer om ugen, som i bund og grund handler om at have det sjovt samtidig med, at alle bevæger sig.

 

FAAEtimen

FAAEtimen er skolens talerør. Her lytter vi til hinanden og bliver klogere på os selv, vores kammarater og verden omkring os.

Valgfag

Hånd og ånd går såmænd side om side i vores alsidige valgfagstilbud. Valgfagene skifter tre gange om året, og udbuddet af fagene varierer alt efter elevernes ønsker og lærernes kompetencer, men vi lægger vægt på at tilbyde et bredt og mangfoldigt udbud af valgfag.

Vi gør brug af skolens og omegnens faciliteter, så du vil altid finde en masse idræt, sang, musik, drama, filosofi og andre kreative fag i vores valgfagsblokke. I 2016-17 er valgfagene for eksempel streetdance, hockey, debatten, psykologi, filmværksted, 1/2 marathon, modelværksted, musik, streetbasket, klatring, it for nørder, design og meget, meget mere.

 

FAAE borger

FAAE Borger er en vigtig del af skolens demokratiske univers. Demokrati er ikke noget, man bare kan tage for givet. Det skal holdes ved lige, og vi tror på, at demokrati er en samtale mellem mennesker. Det er i samtalen, at vi skal opnå gensidig respekt og forståelse for hinandens problemer. Derved kan man i fællesskab finde frem til de bedste løsninger.

Vi tror på at involvere eleverne i skolens hverdag, og derfor er demokratiet i hverdagen en god mulighed for at skabe nærhed og gennemskuelighed. På Faaborgegnens Efterskole tør vi diskutere demokratiet og dets spilleregler.

Efterskoledemokratiet skal give mening. I hver FAAEmiliegruppe vælges derfor en repræsentant, således at 12 elever sammen med to lærere udgør FAAErådet. FAAErådet har til opgave at skabe fælles oplevelser og samtidig være en del af det repræsentative demokrati på skolen.